SITNO īstenos projektu

Informācija medijiem

SIA SITNO īstenos projektu “SITNO ekorūpnieciskais komplekss “Pēternieku ekoindustrija”

SIA SITNO uzsācis sagatavošanās darbus jaunas rūpnīcas celtniecībai Pēterniekos, Olaines novadā. Projekts tiks īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" ietvaros.

Projekta īstenošanas laikā tiks uzbūvēta SIA SITNO rūpnīca Olaines novada "Pēterniekos", kas ļaus attīstīt uzņēmuma ražošanas jaudas un veicināt uzņēmuma modernizāciju.

Projekta plānotās kopējās izmaksas 750 00 eiro, ES Struktūrfondu finansējums 164 000 eiro.

Tuvāka informācija: info@sitno.biz