SITNO būvprojekts apstiprināts

Informācija medijiem

SIA SITNO apstiprināts būvprojekts jaunas rūpnīcas izveidei Pēterniekos

SIA SITNO saņēmis Olaines būvvaldes apstiprinājumu rūpnīcas izveidei Pēterniekos, Olaines novadā. Tādējādi tiks veicināta SIA SITNO paplašināšana, jo Pēterlīčos tiks uzceltas jaunas industriālās telpas, kurās tiks attīstīta lipīgo līmes lamatu ražošana, kā arī nodrošināta jaunu darba vietu izveide.

SITNO ražo lipīgās līmes lamatas, kas ir ekoloģiski sabalansēts produkts un ļauj nodrošināt dažādu kukaiņu izplatības ierobežošanu gan mājsaimniecībās, gan publiskās telpās, kā arī veikalos, noliktavās, utt. Šie produkti ir videi draudzīgi un nav bīstami ne bērniem, ne mājdzīvniekiem. Latvijā, arī pasaulē aizvien vairāk aktualizējas tendences par ekoloģisku un drošu dzīves veidu, līdz ar to pieaug pieprasījums pēc drošiem produktiem, kas ļauj nodrošināt dzīves kvalitāti. Līmes lamatas ir nišas produkts un SIA SITNO ir vienīgais šāds ražotājs ne tikai Latvijā, bet arī visā Baltijā.

Projekts tiks īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" ietvaros.

Tuvāka informācija: info@sitno.biz